foto8.jpg

Mogelijkheden

Volledige Prothese

Als gevolg van het kleiner worden, slinken van de kaken is het vaak zo dat het kunstgebit losser gaat zitten. Dit gaat vaak gepaard met klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.

De tandprotheticus biedt hulp

Het is op een heel eenvoudige manier, Aan de binnenzijde van de gebitsprothese een “voering” aan te brengen waardoor de prothese weer goed aansluit.

Reparatie

Natuurlijk kunt u bij de tandprotheticus terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken is. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen.

Implantologie /Klikgebit

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de tandenloze onderkaak geplaatst.( bovenkaak minder vaak)

De verwijzing

U heeft, vrijwel geen verwijzing nodig om bij de tandprothetische praktijk behandeld te worden.

Mocht dit wel nodig zijn, dan overlegd de praktijk met uw eigen tandarts of kaachirurg.

Onze praktijk heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars.

Mochten er vanuit de zorgverzekeraar toch, een verwijzing of machtigings aanvraag gevraagd worden dan , regelenwij dit voor u.

 

Immediaatprothese

Om allerlei redenen kunt u uw tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma)..Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt, worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit.

De tandprotheticus zal u tijdens het wennen aan deze eerste prothese zo goed mogelijk begeleiden, alle vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen.

Wij spreken niet over een ‘’ nood gebit’’ maar over een overgangs prothese

Dus een overgang van uw eigen tanden en kiezen naar, een gebits prothese of kunstgebit.

Partiële prothese/ Frame prothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese/ frame prothese. Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. .
De tandprotheticus zal een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden/kiezen past.

Deze werkstukken worden altijd in overleg gemaakt met uw tandarts en vallen onder uw:

Aanvullende tandarts verzekering