foto8.jpg

Wat doen we?

Een tandprotheticus is een specialist in uitneembare constructies in de mond. Dit houdt niet in dat hij alleen gespecialiseerd is in de volledige protheses maar ook in protheses op implantaten, het zo genoemde klikgebit. Ook maakt de tandprotheticus partiële protheses (plaatjes) en frames.

Een tandprotheticus is niet alleen technisch maar ook medisch-biologisch opgeleid. Hij heeft alle kennis in huis om samen met u te komen tot een perfect passend gebit. De gebitsprothese wordt door de tandprotheticus aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is.

Veel Nederlanders hebben een slecht passend of verouderd kunstgebit. Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Is dat bij u ook het geval, dan brengt een bezoek aan een tandprotheticus vaak de oplossing. Met de nieuwste technieken en materialen kan de tandprotheticus ervoor zorgen dat uw kunstgebit beter past.

Een tandprotheticus kan veel betekenen voor mensen met een gebitsprothese. Het grote voordeel van de rechtstreekse behandeling in de tandprothetische praktijk is dat de drempel voor patiënten laag is. De tandprotheticus is een bij wet, beschermde beroeps groep.

  • Vrijblijvend gratis tandprothetisch advies
  • Vernieuwen van uw plaatje / kunstgebit.
  • Reparaties en op vullen ( onderhoud)
  • Het Klik gebit( implantaat gedragen prothese)
  • voorlichting over de verzorging van de gebitsprothese
  • Mondbeschermers voor allerlei sport
  • Anti-snurk beugels
  • Erkende na-scholing voor collega’s